-Isolamendu ekologikoak.

-Aislamientos ecológicos.

Ingurumenagatik arduratuta gaude eta gure bezeroak arazoarekin pareka daitezela ahalegintzen gara, horregatik ahal bada material ekologikoak erabiltzearen aldeko eta iraunkorrak gara.

Gaur egun materialen kalitatea konfort akustiko, termiko eta estetikoa ematen dute eta inbertsioa etorkizunera den zalantzarik ez dagoela.

Estamos preocupados por el medio ambiente y procuramos que nuestros clientes se identifiquen con el problema, por ello en la medida de lo posible somos partidarios de utilizar materiales ecológicos y sostenibles.

Hoy en día la calidad de los materiales nos reportan un confort acústico, térmico y estético y de que no hay duda que es una inversión a futuro.



-PEFC-ko Zura. 

-Madera PEFC.

 

Egituretarako zur erabilienak dira: Izeia Izeia, Pinua, Douglas Izeia, Haritza eta Laritza, kontraxaflatutako ijestea dezala bere tipo desberdinetan, kontraijezketa, KVH-ean eta zur trinkoa.

Las maderas más empleadas para estructuras son: Abeto Picea, Pino, Abeto Douglas, Roble y Alerce, en sus diferentes tipos como el Laminado, contralaminado KVH y macizo.




 

                                                                                                                           EGUR,S.L.L.                    TEJADOS Y ESTRUCTURAS EN MADERA                                      ZUREZKO TEILATUAK ETA EGITURAK